Tweetalig onderwijs Marowijne werpt vruchten af

08 May 2014, 19:00 Starnieuws

De moeder van één van de peuters, Sherano, vertelt op mama-dag over de babytijd van haar kind.

 

De voorschoolse opleiding ‘Wi Toombo’ (onze schatkist) in Marowijne boekt succes. Wi Toombo maakt gebruik van een op maat gemaakt tweetalig variant van het programma Basic Learning4Kids. Het programma is aangepast aan de leefomgeving van de kinderen, wat terug te vinden is in het lesmateriaal.

Het doel van het programma is dat de kinderen Nederlands gaan spreken, met behoud van hun moedertaal, het Aucaans. Tweetaligheid is een verrijking van onze cultuur, zegt Berryl Tempo, coördinator 'Wi Toombo' Voorscholen Marowijne. Het succesverhaal zit op Ovia Ollo, waar ze ongeveer een jaar bezig zijn en de veranderingen al te zien zijn. "Kinderen die overwegend Aucaans verstaan en praten, kunnen de leidster nu verstaan als ze de opdrachten uitlegt in het Nederlands. Ook maken de kinderen korte Nederlandse zinnen."

Basic learning4kids is een ontwikkelingsgericht programma dat kinderen methodisch op verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert. Met het programma worden de leermogelijkheden al spelenderwijs vergroot met een positief effect op de schoolloopbaan. De Stichting Bureau Kow Taki Makandi is in 2013 gestart met haar eerste voorschool ‘Wi Toombo’ te Abadukondre in Marowijne. Een jaar later is het aantal voorscholen vier; in de dorpen Ovia Ollo, Riccanaumofo en het centrum van Moengo staat er nu ook een ‘Wi Toombo.’ De ‘Wi Toombo’s’ zijn gevestigd in de basisscholen, St Theresia Moengo, Fred Murrayschool Moengo en de Openbare School te Riccanaumofo. In Ovia Ollo heeft de gemeenschap ruimte beschikbaar gesteld voor een voorschool.

Om de taalontwikkeling te stimuleren is de leeromgeving voorzien van pictogrammen en wordt er gebruik gemaakt van veel aanschouwelijk materiaal. De taal wordt aangeleerd in samenhang. Daarnaast ervaren de kinderen letterlijk de taal door opdrachten en activiteiten uit te voeren. De leidster maakt tijdens de les steeds een transitie van Nederlands naar Aucaans en omgekeerd. Elke les heeft naast een ontwikkelingsdoel ook een taaldoel waar de leidster bewust aan werkt, legt Tempo uit. De leidsters worden tweewekelijks begeleid in de lesmethode door leerkrachten van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling die werken bij Prey Skoro. “Het resultaat van deze manier van werken is dat je een duidelijke verandering bij de kinderen ziet als het gaat om het gebruik van taal. Ook de leidsters en de ouders groeien in taal, zij leren mee met de kinderen.”