Tweetalig onderwijs op Wi Toombo Voorscholen in Marowijne

02 May, 19:00 GIFnieuws

De moeder van Sherano vertelt op mama-dag over de babytijd van haar kind.

 

In 2013 is Stichting bureau Kow Taki Makandi gestart met haar eerste voorschool genaamd “Wi Toombo” (Onze schatkist) te Abadukondre Marowijne. In 2014 heeft de organisatie 4 scholen in de dorpen Ovia Ollo, Riccanaumofo en het centrum van Moengo.

 

De Wi Toombo’s zijn gevestigd in de volgende basisscholen: St. Theresia Moengo, Fred Murray school Moengo en de openbare school te Riccanaumofo. In Ovia Ollo is er een ruimte  beschikbaar gesteld door de gemeenschap en hierin is de 4e locatie ondergebracht. Binnen Wi Toombo wordt gebruik gemaakt van de tweetalige variant van het programma Basic Learning4kids, een in Suriname ontwikkeld voorschoolprogramma. Basic Learning4kids (BL4k) is een ontwikkelingsgericht programma dat kinderen methodisch op verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert. Het programma heeft tot doel het spelenderwijs vergroten van de leermogelijkheden met een positief effect op de schoolloopbaan. Dit programma is ontwikkeld door Saga Interproject de mede-eigenaar van Prey Skoro.

 

BL4k is op maat gemaakt voor Wi Toombo in Marowijne. Het programma is aangepast aan de leefomgeving van de kinderen. Dit is terug te zien in het lesmateriaal, de tweetalige leeromgeving, tweetalige woordkaarten, tweetalige ouderboekjes waarop de woorden en begrippen zowel in het Nederlands als het Aucaans staan. Bij de stimulering van de taalontwikkeling wordt binnen BL4k een uitnodigende talige leeromgeving ingezet. De leeromgeving is voorzien van pictogrammen en er wordt gebruik gemaakt van veel aanschouwelijke materialen. De taal wordt aangeleerd in samenhang. Daarnaast ervaren de kinderen letterlijk de taal door opdrachten en activiteiten uit te voeren.

De leidster maakt tijdens de activiteit (les) steeds de transitie van Nederlands naar Aucaans naar Nederlands. Elke activiteit (les) heeft naast een ontwikkelingsdoel ook een taaldoel waar de leidster bewust aan werkt.

 

De leidsters worden 2 wekelijks begeleid in de lesmethode door leerkrachten van het MINOV die werken bij Prey Skoro. Zij hebben ruime ervaring en stimuleren de leidsters te groeien en zich beter te ontwikkelen, ook leren zij hoe om te gaan met de verschillende ontwikkelingsfasen waar kinderen in zitten.

 

Het resultaat van deze manier van werken is dat je een duidelijke verandering bij de kinderen ziet als het gaat om het gebruik van taal. Ook de leidsters en de ouders groeien in taal, zij leren mee met de kinderen. Het doel van dit programma is dat de kinderen Nederlands gaan spreken, met behoud van hun moedertaal. Het streven is tweetaligheid dat een verrijking is van onze cultuur. De leidsters werken steeds aan een veilige leeromgeving waarin het kind alle ruimte krijgt om fouten te maken en te spelen met de taal. Uiteindelijk komen ze tot een eigen productie van taal.

 

Opmerkelijk is de groep op Ovia Ollo die ongeveer een jaar bezig is en positieve vorderingen laat zien. Kinderen die overwegend Aucaans verstaan en praten, kunnen de leidster nu verstaan als zij de opdrachten uitlegt in het Nederlands. Ook maken de kinderen korte Nederlandse zinnen. Wij zijn benieuwd naar het resultaat aan het eind van het schooljaar.

De activiteiten zijn samengevat in maandthema’s en de klas wordt samen met ouders geheel in de sfeer van het thema gebracht. De wissel- en themahoek wordt ingericht. Voor de start van elk thema wordt een ouderbijeenkomst ter voorbereiding gehouden en vindt afstemming plaats op welke momenten, welke ouders kunnen participeren binnen het thema.

 

Door Saga Interproject wordt constant gewerkt aan de ontwikkeling van BL4k. Jaarlijks hebben de leidsters trainingen en evaluaties over de toepassing van het programma. Er vindt dan steeds bijstelling plaats op maat.  De uitstroom van Wi Toombo wordt vanaf komend schooljaar gemeten en vergeleken met kinderen die niet op Wi Toombo gezeten hebben. Zo kunnen wij informatie krijgen over hoe wij onze peuters beter kunnen voorbereiden op hun instroom op de basisschool.