Voorschoolse educatie biedt betere perspectieven

DWT 09-04-2013

foto /collectie Yvonne Karels - De peuters hebben pret met het handen wassen. Uit onderzoek blijkt dat kleuters die op Prey Skoro hebben gezeten op veel vaardigheden beter scoren dan hun klasgenootjes die niet hebben deelgenomen aan voorschoolse educatie. 

 

PARAMARIBO - Kleuters die op Prey Skoro hebben gezeten scoren op veel vaardigheden beter dan hun klasgenootjes die niet hebben deelgenomen aan voorschoolse educatie.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het tweede deel van het longitudinaal onderzoek - waarbij op steeds dezelfde manier herhaaldelijk metingen plaatsvinden - naar de effecten van Prey Skoro op de ontwikkeling van kinderen.

Stichting Saga Interproject Suriname (een non-profitorganisatie die zich tot doel stelt kennis en kunde op het gebied van onderwijs en jeugdzorg te ondersteunen en te bevorderen) startte in juni 2009 in samenwerking met Combiwel voorscholen in Suriname. Deze Prey Skoro's zijn gehuisvest in een aantal basisscholen en bieden peuters tussen 2,5 en vier jaar de mogelijkheid zich spelenderwijs te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaal vaardige en leergierige peuters.

 

Samenwerking

Prey Skoro komt tot stand in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) en het onderwijs der Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS).

 

Prey Skoro maakt gebruik van Basic Learning4kids (BL4k), een ontwikkelingsgericht voorschoolsprogramma dat in Suriname ontwikkeld is. Om een blijvende kwalitatieve inzet te garanderen, wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma. Om dat te meten, startte Saga Interproject in het schooljaar 2011-2012 met medewerking van de hogeschool van Amsterdam een vijfjarig longitudinaal onderzoek. Aan de hand van een aangepaste vaardighedenlijst van het vroege stimulatie programma 'Portage Programma Suriname', wordt de ontwikkeling in kaart gebracht van kleuters uit groep één en twee (kleuter A en B) van vier scholen: Herman Jozefschool te Latour en de Openbare scholen te Bolletrie He (Weg naar Zee), Uitkijk en Jarikaba. Van elke klas werden vijf kinderen geselecteerd die op Prey Skoro hebben gezeten en als controlegroep vijf kinderen die niet aan Prey Skoro hebben deelgenomen. Door middel van observatie, spel en kleine opdrachtjes worden tientallen vaardigheden bij de kleuters gescoord voor de ontwikkelingsgebieden; sociale ontwikkeling, spraak-/ taalontwikkeling, zelfredzaamheid, motorische en verstandelijke ontwikkeling.

 

Vergelijking

De observatieresultaten worden daarna met elkaar vergeleken.

De resultaten op het gebied van de 'sociale ontwikkeling' tonen dat Prey Skoro kinderen van groep 1 op 46 procent en van groep 2 op 58 procent van de vaardigheden beter scoren dan hun klasgenootjes, terwijl op 38 procent respectievelijk 33 procent van de onderdelen gelijk werd gescoord. Op het gebied van de 'spraak-/taalontwikkeling' waren de verschillen nog wat groter, namelijk 71 procent en 61 procent beter tegenover 12 procent en 33 procent gelijk. In het bijzonder geldt dat voor het verstaan en gebruiken van de Nederlandse taal. Ten aanzien van 'zelfredzaamheid' blijkt dat op alle onderzochte scholen de kinderen redelijk zelfstandig zijn, om hulp vragen als dit nodig is en de opdrachten van de onderzoekers uitvoeren. Toch scoorden Prey Skoro kinderen van groep 1 op 36 procent en die van groep 2 op 7 procent van de vaardigheden beter. Op het gebied van de 'verstandelijke ontwikkeling' was dat respectievelijk 50 procent en 28 procent, waarbij zij bij 29 procent respectievelijk 56 procent gelijk scoorden als de klasgenootjes uit de controlegroep. Bij de vaardigheden op het gebied van de 'motorische ontwikkeling' (grove en fijne motoriek) blijken Prey Skoro kinderen in groep 1 beter te scoren op 47 procent van de onderdelen en die van groep 2 op 13 procent van de onderdelen. Hierbij waren de klasgenootjes uit de controlegroep in groep 2 meer in het voordeel. Deze scoorden namelijk op 40 procent van de vaardigheden beter.

 

Samengevat blijkt dat voor 50 procent van de onderzochte vaardigheden in groep 1 en 38 procent in groep 2 de uitgestroomde Prey Skoro kinderen voordeel hebben. Voor hun klasgenootjes uit de controlegroep geldt dat respectievelijk voor slechts 15 procent om 18 procent van de vaardigheden. Als algemene conclusie wordt gesteld dat kwalitatief goede voorschoolse educatie kinderen betere perspectieven biedt voor een optimale ontwikkeling.

 

Klassengrootte

Daarbij wordt door de onderzoekers wel opgemerkt dat de overgang van Prey Skoro naar het kleuteronderwijs over het algemeen groot is. Zowel de klassengrootte als de klassendeler op de kleuterschool zou de opgebouwde voorsprong in ontwikkeling weer ten dele teniet kunnen doen. Een betere aansluiting is een belangrijke aanbeveling in het belang van de kinderen. Het is enorm toe te juichen dat het Minov voornemens is landelijk de klassengrootte in belangrijke mate terug te dringen.-.