Deelnemers UTSN project geïnformeerd over activiteiten

CfGNieuws30.okt 2015

Onder grote belangstelling zijn afgelopen maandag de deelnemers aan het Uitvoeringsorganisatie Twinningsfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) project “Duurzaam onderwijs voor speciale kinderen” geïnformeerd over de activiteiten die binnen dit project vallen.

De 35 deelnemers zijn afkomstig van de Stichting Onderwijs der EBGS, Prey Skoro Plus, het Pedologisch Instituut en de afdeling Curriculum Ontwikkeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Het doel van dit UTSN project is het onderwijs aan leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs kwalitatief verbeteren.

Het Speciaal Basisonderwijs beschikt niet over een curriculum dat afgestemd is op deze leerlingen. Ook is er geen specifieke opleiding voor deze leerkrachten. Er zijn onvoldoendegeschikte les- en leermaterialen specifiek voor deze groep leerlingen.Niet alleen binnen het Speciaal Basisonderwijs, maar ook binnen het regulier onderwijs zitten leerlingen met specifieke hulpvragen. Vandaar dat binnen dit project gekozen is voor een gezamenlijke aanpak. De leerkrachten van beide schooltypes gaan samenwerken en elkaar ondersteunen.

 

De kwaliteitsverbetering willen de instanties realiseren door:

  • Methodisch aanpassen van het curriculum Regulier onderwijs aan leerlingen van het Speciaal Basisonderwijs.
  • Professionalisering van het personeel.
  • Verbinding met de reguliere scholen.

 

Het opleidingstraject duurt een jaar en bestaat uit twee trainingsblokken, 24 schoolconsultaties en 4 terugkomdagen. Gedurendedeze periode worden de leerkrachten en zes opgeleide trainers klaargestoomd om het curriculum aan te kunnen passen aan deze bijzondere kinderen. Van 9 tot 20 november 2015 vindt het eerste deel van de training plaats. Binnen het trainingstraject is er aandacht voor de leerkracht, haar competenties, de instructie, haar inzet van de activerende didaktiek, het werken in groepen, de leeromgeving en het betrekken van de ouders. Aan de hand van een portfolio werken de deelnemers aan hun opdrachten en het implementeren van het geleerde. Een goed beoordeelde portfolio wordt beloond met een certificaat.

 

De projectpartners van dit UTSN project zijn Hogeschool Windesheim uit Zwolle, Stichting Onderwijs der EBGS en Stichting Saga Interproject Suriname.