Opening 4 Prey Skoro locaties in district Nickerie

8 augustus 2015 | Waterkant | Nieuws uit Suriname | Onderwijs | Uitgelicht

 

In januari 2015 is Saga Interproject in Suriname van start gegaan met de voorbereiding en de opzet van 4 Prey Skoro locaties in het district Nickerie. Op 27 april zijn de deuren geopend voor ouders en hun kinderen. Op vrijdag 7 augustus 2015 werd de officiële opening op de Sint Alfonsus gevierd en werd stilgestaan bij dit heugelijk feit.

 

Vruchtbare samenwerking
De Prey Skoro’s zijn gevestigd op de basisscholen Sint Alfonsus (RKBO), Spangenberg (EBGS), OS1 en OS3 Wageningen (MinOCW)). Samen met de schoolleiders, leerkrachten, onderwijsinspectie en de afdeling Bureau Lager Onderwijs is hard gewerkt aan de opzet van de scholen. Vanuit de overheid kreeg Saga Interproject ondersteuning van de dienst Regionale Ontwikkeling, Groenvoorziening en Openbare Werken. Zij stonden klaar om mee te denken en te helpen. Het is noemenswaardig hoe de mensen van het district Nickerie samenwerken om iets voor hun gemeenschap voor elkaar te krijgen.

 

Financiële bijdrage
Voor de opzet van Prey Skoro in Nickerie was een startinvestering nodig. De volgende organisaties hebben een bijdrage geleverd: Het Maagdenhuis (48%), Zonnige Jeugd (7%), Staatsolie Foundation (13%) en Saga Interproject (32%).


Basic Learning4kids
Het beheer en de exploitatie van Prey Skoro vallen onder de verantwoordelijkheid van Saga Interproject. Zij zorgt voor de kwaliteit en het inhoudelijk programma voor de ouders en kinderen en de training en coaching van de leerkrachten. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt twee leerkrachten per school ter beschikking. Deze leerkrachten worden door Saga Interproject gecoacht en getraind in het voorschoolprogramma Basic Learning4kids (BL4k). Dit ontwikkelingsgerichte programma is in Suriname ontwikkeld. De ouders leveren een maandelijkse ouderbijdrage van 50 srd voor het uitvoeren van het inhoudelijk programma en het draaiend houden van de scholen.

 

Positieve ontwikkelingen
Jaarlijks onderzoek toont aan dat kinderen die op Prey Skoro hebben gezeten een zeer goede start hebben op de basisschool en ook de jaren erna veel voordeel hebben van de ‘spelenderwijs leren’ aanpak van Basic Learning4kids! Hierdoor profiteren natuurlijk vooral de kinderen, maar ook voor de ouders en de basisscholen is deze ontwikkeling enorm positief te noemen!

Een Prey Skoro is een voorschool, die gekoppeld is aan een basisschool, welke de ontwikkelingskansen van kinderen bevordert en waar sprake is van een pedagogische doorlopende leerlijn. De peuters van ongeveer 2,5 tot 4 jaar gaan 5 dagen per week van 8.00-12.00 uur naar school. Momenteel zijn er 15 Prey Skoro’s (5x Paramaribo, 2x Saramacca, 1x Wanica, 1x Para, 2x Coronie, 2x Wageningen en 2x Nieuw Nickerie).
Prey Skoro is een samenwerking van Saga Interproject met Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs, Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.