Prey Skoro heeft haar nut bewezen

06 Oct, 08:00 Starnieuws

Twee kinderen die meegedaan hebben aan de Prey Skoro.

 

Er is behoefte aan meer voorscholen en een brede Surinaamse aanpak van de voorschoolse educatie. Om dit te realiseren is er constant beleid en ondersteuning nodig vanuit het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). Dit staat in het evaluatierapport ‘Duurzaam effect voorschoolse educatie Suriname’ waarbij Prey Skoro is geëvalueerd.

Een hoge ouderparticipatiegraad van rond de 75% is één van de opmerkelijke resultaten uit het onderzoek. Prey Skoro ziet de ouders als partners in de opvoeding, zegt Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interproject aan Starnieuws. Er wordt gewerkt met een in Suriname ontwikkeld integraal, ontwikkelingsgericht voorschoolprogramma 'Basic Learning4kids' (BL4k). Het is een kwalitatief sterk programma dat, ook tweetalig wordt ingezet, en zich kan meten met internationale standaarden. BL4k heeft een direct effect op de ontwikkeling van peuters en geeft ze een betere start binnen het regulier onderwijs.

In kleuter A (groep 1), scoren de Prey Skoro kinderen vooral in de taalontwikkeling (71%) en de verstandelijke ontwikkeling (50%) beter dan de controle groep. Dit positieve effect is door het lopende longitudinale onderzoek (Hogeschool van Amsterdam) na drie leerjaren nog duidelijk merkbaar. Het meest opvallende zijn de resultaten op het gebied van de verstandelijke ontwikkeling. Hier blijken bij alle drie groepen de Prey Skoro kinderen een duidelijke voorsprong te hebben ten opzichte van hun klasgenootjes. Zij kunnen zich over het algemeen beter concentreren, zijn beter taakgericht, begrijpen opdrachten sneller, hebben veel minder herhaling nodig, kunnen sneller verbanden leggen, werken netter, nauwkeuriger en in een hoger tempo. Bij de internationale kwaliteitsscan voldoet Prey Skoro 81% aan de gestelde normen.

Tevreden met resultaat
Het Prey Skoro programma past binnen het beleid van het Minov. Een commissie moet het Bureau Voorschoolse Educatie tot stand brengen.
Het voorschoolse programma Prey Skoro is een initiatief van Combiwel en Saga Interproject. Deze organisaties zijn tot nu toe tevreden over bereikte resultaten en de samenwerking met het Minov, het RKBO en de EBGS.

Kinderen worden vaak onvoldoende voorbereid op de basisschool met als gevolg dat een groot aantal doubleert in de eerste klas. Bij de instroom al hebben kleuterscholen te maken met leerlingen die over onvoldoende vaardigheden beschikken of er is sprake van onderstimulering. Vooral kinderen uit de sociaal-economisch lagere klasse ontbreekt het aan de juiste stimulatie. Tegen deze achtergrond is Prey Skoro in 2009 ontstaan en reserveert zij minimaal 60% van de kindplekken voor kinderen uit de sociaal-economisch lagere klasse.

Sinds haar oprichting zijn 598 kinderen reeds uitgestroomd naar de basisschool. ‘De lagere scholen zijn tevreden over het niveau van de peuters die Prey Skoro aflevert. Dit betekent dat er een kwalitatief goed programma is neergezet’, zegt Karels-Helslijnen.
Momenteel zijn er elf Prey Skoro’s en een ver ontwikkeld Surinaams voorschoolprogramma. De bedoeling is om dit aantal te verdubbelen.