Prey Skoro voor flinkere kleuters

Tekst: Anneke Verbruggen

08/05/2010 De Ware Tijd

 

Het project Prey Skoro dat in 2009 is gestart blijkt een succes. De kinderen die naar de pas geopende peuterschool gaan, praten al na twee weken veel meer thuis. De vierde Prey Skoro opende op maandag zijn deuren. De bedoeling ervan is de kinderen voor te bereiden om naar de kleuterklas te gaan. Twee leidsters en een van de stichters van het project leggen uit wat het juist inhoudt en waarom het volgens hen werkt.

Prey Skoro is een project van Saga Interproject. Marian MacNack-van Kats is een van de bestuursleden. Marian: “Prey Skoro is een voorschools programma dat gebaseerd is op andere voorschoolse programma’s uit Nederland. We hebben geprobeerd het beste eruit te bundelen en toe te passen op Suriname. Het steunt op een parallel tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Het gaat erom kinderen spelenderwijs zelfstandig en leergierig te maken, hen prikkelen en tegelijkertijd leren structureren.

 

De kinderen mogen zelf kiezen in welke hoek ze spelen. Zo leren ze keuzes maken.

Een belangrijk aspect van de methodiek is praten. Tijdens het spel moeten de leidsters alles benoemen en vertellen wat ze aan het doen zijn. Al pratend kan je steeds meer begrip aanbrengen, en je gaat kinderen prikkelen om zelf te praten. Als ze gewend geraken aan het Nederlands hebben ze geen achterstand wanneer ze naar de kleuterschool gaan.

 

Op Prey Skoro geldt een strakke dagindeling. Deze pictogrammen duiden aan wat de kinderen gaan doen.

Er is ook veel individuele aandacht. Ieder kind wordt in zijn ontwikkeling gevolgd en de bevindingen daarvan worden per half jaar in een verslag gegoten. Dat wordt met de ouders besproken, waarbij adviezen worden gegeven. Er zijn ook informatieve bijeenkomsten voor de ouders en er wordt hen gevraagd eens mee te draaien in de klas, zodat ze kunnen zien hoe het eraan toe gaat. Dan kunnen ze het thuis voortzetten.

Van de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor het materiaal. Maar dat is minder dan op een gewone peuterschool. Als ze het niet kunnen betalen laten we ze bijdragen in natura, door bijvoorbeeld eens te komen helpen. Het verschil met andere peuterscholen is dat er soms al te veel geleerd, en minder gespeeld wordt. De kinderen moeten dan al echt presteren. Iedereen mag naar Prey Skoro komen, maar onze doelgroep zijn ook kinderen uit een zwak sociaal milieu en een taalarm milieu, waar de ouders geen Nederlands spreken.
Er zijn plannen om het concept uit te breiden. We hebben een vijfjarenplan gemaakt waarin staat dat we nog 30 Prey Skoro’s willen openen.

 

Verschil
Juffrouw Jenever Huisden en juffrouw Mandesa Elburg zijn de twee leidsters in de nieuwe Prey Skoro op de Akselschool. Om daar te werken hadden ze een diploma van kleuterleidster nodig, en krijgen ze om de zes weken een training.

Juffrouw Jenever: “Het verschil met een peuterschool is dat de kinderen hier meer spelen. Ze leren wel veel, maar op een lager niveau dan in de kleuterschool. We willen de taak van de kleuterschool niet overnemen. We beginnen op een heel laag niveau en gaan dan steeds hogerop, maar wel op een rustige manier. De ouders mogen ook eens komen kijken hoe wij omgaan met de kinderen. Dan kunnen ze dat thuis toepassen. De kinderen moeten hier bijvoorbeeld zelf opruimen, en als dat moet gebeuren zingen we altijd een liedje. De ouders kunnen dat liedje thuis ook zingen en dan weten de kinderen dat ze moeten opruimen.

We hebben hier een strakke dagindeling, op die manier weten de kinderen wat we doen. We hebben een bord vooraan in de klas waarop verschillende pictogrammen aanduiden wat we kunnen doen. Met de wasspeld duiden we dan aan wat we op dat moment gaan doen.
Na de les praten we over wat de kinderen gedaan hebben. We babbelen heel veel. Ik heb al van ouders vernomen dat hun kinderen veel meer praten, hoewel ze hier nog maar twee weken komen.

We begeleiden de kinderen ook individueel. Sommigen zijn heel snel, en begrijpen alles meteen wanneer je ze het vertelt. Maar de kleintjes moet je stapvoets helpen, en vaak even apart nemen. Hier zitten vier kindjes die van huis uit geen Nederlands spreken. Maar ze zullen het wel leren, door naar hier te komen. Sommigen onder hen verstaan ons nu al. Het is erg leuk om te zien als een kind hier open bloeit. Dan zie je dat het goed gaat.”

Juffrouw Mandesa: “De materialen die wij hier gebruiken zijn anders dan die op andere scholen. Wij hebben bijvoorbeeld een echt bed in onze leeshoek. Niet om in te slapen, maar om gezellig te soezen. In onze keuken werken we ook met echte materialen. We hebben echte pannen, potten en fruit en groenten. Op die manier kunnen ze zelf alles zien, voelen, ruiken en proeven. Als de kinderen in de verschillende hoeken spelen is er altijd een juffrouw bij. Op die manier kunnen we ze verschillende dingen aanleren. Als ze bijvoorbeeld rijst hebben gemaakt (zogezegd) en ze gaan het opeten met een vork, kunnen wij hen zeggen dat het makkelijker gaat met een lepel. Na het eten kunnen ze echt afwassen. Dan krijgen ze een beetje water en kunnen ze hun gang gaan.

We hebben zelfs een bezem waarmee ze de klas kunnen vegen. Maar het gaat allemaal spelenderwijs hoor. Ze kunnen trouwens zelf kiezen in welke hoek ze willen spelen. Op die manier leren ze kiezen. We proberen ook kinderen die niet erg snel zijn voor te bereiden op wat er bijvoorbeeld de volgende dag zal gebeuren, zodat ze niet meteen achterop blijven.”

 

Ontwikkelen
De ouders die hun kinderen naar de Prey Skoro brengen zijn alvast overtuigd van deze methode. Vanara: “Ik heb mijn kind naar een Prey Skoro gestuurd zodat hij zich kan ontwikkelen voor hij vier jaar is. Die kinderen hebben heel veel energie, en dat geeft mogelijkheden om veel te leren. Als je daar zelf niet veel tijd voor hebt kan je je kind naar hier brengen. En het werkt wel hoor. Hij zegt vaak zijn versjes, zingt en babbelt verschrikkelijk veel. Zelf vindt Varel het ook leuk.”
Angele: “Volgend jaar gaat mijn zoon naar de kleuterschool en in de Prey Skoro kan hij zich voorbereiden. Hij kan al wennen aan andere kinderen. Mijn zoon vindt het zelf ook tof, hij kent al veel nieuwe liedjes.”