Certificaatuitreiking aan Medewerkers Leerlingenzorg

18-05- 2014

In het Lalla Rookh-gebouw hebben 33 Medewerkers Leerlingenzorg (MLZ) hun certificaat in ontvangst mogen nemen. De cursisten hebben zes maanden lang de training ‘Werken met zorgsignalen’ gevolgd en werden gisteren voor hun inzet beloond. ‘Aandacht voor de leerlingen zorgt voor een verlaging van het verzuim, betere schoolprestaties en daling van de schooluitval. Middels het MLZ-zorgprogramma werd bewezen dat door een preventieve aanpak, goede resultaten geboekt kunnen worden op het gebied van onderwijsverzuim en uitval’, aldus Yvonne Karels, programma manager bij Saga Interproject.

 

Het zorgprogramma ‘Medewerker Leerlingenzorg’ werd in het schooljaar 2012-2013 op 23 scholen van de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) geïmplementeerd. Het doel van MLZ is het terugdringen van het leerlingenverzuim en de uitval uit het onderwijs. Dit zorgprogramma ligt geheel in lijn met het beleid van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, om de zorg op alle scholen te verbeteren.

 

Ter versterking en verdere ontwikkeling van het zorgprogramma zijn MLZ’ers van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) en Prey Skoro 6 maanden lang getraind in het ‘werken met zorgsignalen’. Het trainingsdoel is gericht op het inhoudelijk versterken van het zorgprogramma MLZ. De training geeft de medewerkers tools om goed te werken met zorgsignalen binnen hun werkveld, waarbij zij dan in staat zijn collega leerkrachten, leerlingen en ouders beter te kunnen adviseren. De training is gefinancierd door de Nederlandse ambassade in Suriname en uitgevoerd door Saga Interproject in samenwerking met EBGS.