Projecten en Programma’s

Saga Interproject heeft verschillende projecten en programma’s uitgevoerd. Veel projecten van Saga Interproject zijn in de voorbijgaande jaren omgezet tot succesvolle programma’s. In samenwerking met verschillende organisaties en financiers, zijn deze projecten en programma’s tot stand gekomen.

 

2009-2010 Kennisuitwisseling door een leerwerktraject 

Financiering: Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN)

Projectinhoud: Het doel van dit project was het uitwisselen van kennis tussen Suriname en Nederland op het gebied van het begeleiden van projecten die gericht zijn op de arbeidsmarkt.

Samenwerkers: Saga Interproject Suriname, SAO, RKBO, Voortgezet Speciaal Onderwijs Parcours en EduNova advies

District: Paramaribo

Resultaten: 16 jongeren zijn in een leerwerktraject begeleid op basis van experience-based learning

Status: Uitgevoerd

 

2011-2012 Positieve Gedragsbeïnvloeding (PGB)

Financiering: DMO Amsterdam

Projectinhoud: De leerkrachten zijn getraind en gecoacht in hoe zij het groepsproces positief kunnen beïnvloeden. Zij hebben kennis en vaardigheden opgedaan hoe zij de leeromgeving als middel tot exploreren en leren kunnen gebruiken. De klassen zijn methodisch ingericht.

Samenwerkers: Saga Interproject Suriname, Saga Interproject Nederland en ABC Amsterdam, EBGS Onderwijs, RKBO

District: Paramaribo, Coronie

Resultaten: 20 getrainde leerkrachten en 20 ingerichte klassen. Een ontwikkelde training PGB

Status: Uitgevoerd

 

2016 No mek dreigi tron wan soro

Financiering: Unicef

Projectinhoud: Het doel van deze activiteit is om adolescenten (leerlingen leerjaar 6 t/m 8) bewust te maken van de gevolgen van pesten en zodoende pesten onder hen tegen te gaan.

Samenwerkers: Saga Interproject Suriname, EBGS Onderwijs, MINOWC

District: Para, Wanica, Brokopondo, Marowijne, Nickerie, Coronie, Commewijne en Paramaribo

Resultaten: Lesprogramma over pesten met een pestkwartet, lesbrieven, pestchecklist en een opvoedthema pesten ontwikkeld voor ouders

Status: Uitgevoerd