Basic Learning4kids

Basic Learning4kids is een ontwikkelingsgericht programma dat kinderen methodisch op verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert. Het programma heeft tot doel het spelenderwijs vergroten van de leermogelijkheden met een positief effect op de schoolloopbaan. Lees meer over dit programma.

 

Voor dit programma zijn er verschillende projecten uitgevoerd of in uitvoering.

 

 2010-2015 Ontwikkelen Basic Learning4kids

Financiering: Saga Interproject Suriname

Projectinhoud: Ontwikkelen van Basic Learning4kids is een ontwikkelingsgericht  programma dat kinderen methodisch op verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert.

Samenwerkers: Saga Interproject Nederland en Suriname

District: Paramaribo

Resultaten: Een ontwikkeld curriculum met bijbehorend lesprogramma

Status: Uitgevoerd

 

2011-2012 Opvoedthema’s

Financiering: Saga Interproject Suriname

Projectinhoud: Het doel van dit project was het ontwikkelen en verzorgen van opvoedthema’s aan ouders, leerkrachten en overige beroepskrachten.

Samenwerkers: Saga Interproject Nederland en Suriname

District: Paramaribo

Resultaten: 15 ontwikkelde opvoedthema’s

Status: Uitgevoerd

 

2011-2015 Voorscholen Marowijne

Financiering: Stichting KowTaki Makandi (KTM)

Projectinhoud: Het doel van dit programma was projectondersteuning in het ontwikkelen en opzetten van 4 voorscholen” Wi Toombo” die werken met het programma Basic Learning4kids.

Samenwerkers: Saga Interproject Suriname en KTM

District: Marowijne (Moengo, Abadukondre, Ricanaumofo en Ovia Olo)

Resultaten: 16 getrainde voorschoolleidsters, 1 coördinator en 4 voorscholen

Status: Uitgevoerd

 

2016-2017 RK Voorscholen Pin Pin

Financiering: Stichting Clemens

Projectinhoud: Het doel van dit programma is het bieden van projectondersteuning in het ontwikkelen en opzetten van 2 voorschoolgroepen die werken met het programma Basic Learning4kids.

Samenwerkers: Saga Interproject Suriname en Stichting Clemens

District: Wanica

Resultaten: 5 getrainde leerkrachten, 6 NSO leidsters en 1 coördinator

Status: In uitvoering