Werken met anderstalige (WMA)

WMA is een taalstimuleringsprogramma dat leerkrachten kennis en vaardigheden bijbrengen en daarnaast school en ouders binden om gezamenlijk de Nederlandse taalontwikkeling te stimuleren bij jonge anderstalige kinderen.  Lees meer over dit programma.

 

Voor dit programma zijn er verschillende projecten uitgevoerd of in uitvoering.

 

 2012-2013 Coaches taalstimulering jonge kinderen

Financiering: DMO Amsterdam

Projectinhoud: Het doel is het opleiden van leerkrachten die met behulp van de camera de coaching doen van leerkrachten in de taalbegeleiding bij jonge kinderen.

Samenwerkers: Saga Interproject Suriname, Saga Interproject Nederland en ABC Onderwijsadviseurs

District: Paramaribo

Resultaten: 7 getrainde Taalcoaches jonge kinderen

Status: Uitgevoerd

 

2014-2015 Pilot Werken met anderstaligen

Financiering: Stichting Kow Taki Makandi

Onderdeel: Oriëntatie op het toepassen van technieken om de taal te stimuleren.

Samenwerkers: Saga Interproject Suriname, Okanisie Pikien, EBGS Onderwijs

District: Marowijne (Moengo)

Resultaten: 4 getrainde onderbouw leerkrachten Fred Murrayschool

Status: Uitgevoerd

 

2015-2016 Werken met anderstaligen

Financiering: Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN)

Onderdeel: Ontwikkelen van het programma, het opleiden van taalcoaches en trainers. Gelijktijdig implementeren van het programma in de praktijk.

Samenwerkers: Saga Interproject Suriname, Okanisie Pikien, EBGS Onderwijs en ABC Onderwijsadviseurs

District: Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca, Marowijne en Brokopondo

Resultaten: 12 opgeleide taalcoaches, 5 trainers, 59 leerkrachten en 1 projectleider

Status: Uitgevoerd