Stage en Onderzoek

Stage lopen kan erg uitdagend en leerzaam zijn. Het is dan ook van belang dat je stage en onderzoek goed aansluiten op je opleiding. Saga Interproject biedt studenten van een HBO niveau een stageplek aan. De student moet een minimale stageperiode lopen van 3 maanden en wordt begeleid in de praktijk.

 

Saga Interproject heeft verschillende programma’s en voert verschillende projecten uit in eigen beheer op het gebied van Zorg, Welzijn, Onderwijs en Jeugdzorg. Een van de programma’s waar Saga Interproject verantwoordelijk voor is, zijn de Prey Skoro voorscholen. Verder is zij beheerder en ontwikkelaar van het zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg, het programma Werken met anderstaligen, het programma Positieve gedragsbeïnvloeding, het programma Duurzaam onderwijs voor speciale kinderen en het pestprogramma “No mek dreigi tron wan soro”. Bij de keuze voor onderwerpen voor onderzoek, ontwikkeling of scriptie geven wij de voorkeur aan thema’s die deze programma’s versterken.

 

Saga Interproject biedt een student een plek aan met veel afwisseling en ruimte om eigen initiatief te ontplooien, onderzoeksmogelijkheden binnen de verschillende programma’s, toepassing van je kennis in de praktijk en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen tot professional. Saga’s  motto is ‘samen leren’, dus er is voldoende ruimte voor de stagiaire voor een eigen inbreng.

 

Saga Interproject wil dat haar studenten onderdeel zijn van haar team en verwacht dat de studenten aanwezig zijn op de werkplek. Studenten die op kantoor werken, doen dit minimaal vier dagen per week (dinsdag t/m vrijdag) van 08.00 tot 13.00 uur. Om een beter beeld van het programma te krijgen, loopt een student minimaal een week mee bij het programma waarvoor zij de opdracht gaan uitvoeren. De studenten houden een logboek bij met hun activiteiten en gerealiseerde uren. De studenten maken een plan van aanpak met de te behalen doelen, de activiteiten en een planning van hun opdracht.