Profielschets

Wie zijn wij:

Stichting Saga Interproject Suriname (2009) is een non-profit organisatie. Zij ontwikkelt programma’s en voert projecten in eigen beheer uit op het gebied van Zorg, Welzijn, Onderwijs en Jeugdzorg. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie en exploitatie van Prey Skoro (voorscholen). Verder is zij beheerder en ontwikkelaar van verschillende programma’s.

 

Onze programma’s:

1. Prey Skoro (voorscholen, gekoppeld aan een basisschool)

 • Ontwikkelingsstimulering voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar

2. Basic Learning4kids (BL4k)

 • BL4k is een Surinaams ontwikkelingsgericht voorschoolprogramma met een methodische stimulering van verschillende ontwikkelingsgebieden. Spelenderwijs worden de leermogelijkheden vergroot met positief effect op de schoolloopbaan.

3. Zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg (MLZ)

 • MLZ is een zorgprogramma met een integrale zorgaanpak binnen de school door trajectbegeleiding verzuim en zorgcoördinatie

4. Werken met anderstaligen (WMA)

 • WMA is een taalstimuleringsprogramma dat leerkrachten kennis en vaardigheden bijbrengen en daarnaast school en ouders binden om gezamenlijk de Nederlandse taalontwikkeling te stimuleren bij jonge anderstalige kinderen.

5. Duurzaam onderwijs voor speciale kinderen

 • Kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs.

6. Positieve gedragsbeïnvloeding (PGB)

 • PGB is een gedragregulerend programma dat taakgericht- en sociaal gedrag stimuleert en rust met een positieve sfeer creëert in de klas

7. No mek dreigi tron wan soro

 • Een lesprogramma over pesten om ouders, verzorgers en leerkrachten in het algemeen en adolescenten in het bijzonder bewust te maken van de gevolgen van pesten en zodoende pesten onder hen tegen te gaan.

 

Wij vragen:
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en leergierige studenten. De studenten komen van de volgende studierichtingen:

 • Pedagogiek
 • Maatschappelijk werk
 • Toegepaste Psychologie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Media & Communicatie
 • KDV management
 • Psychologie
 • PABO

 

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Initiatief nemen
 • Doel- en resultaatgericht
 • Kan feedback geven en ontvangen / in staat tot (zelf)reflectie
 • Onderzoeksgericht en innovatief
 • Kan zelfstandig werken en samenwerken in teamverband
 • Is flexibel
 • Bereid om te reizen

 

 Wij bieden:

 • Een stageplek met veel afwisseling en ruimte om eigen initiatieven te ontplooien
 • Onderzoeksmogelijkheden binnen de verschillende programma’s
 • Minimaal 1x per twee weken gesprek met de praktijkbegeleider
 • Snelle feedback waardoor tijdige bijstelling kan plaatsvinden
 • Een team van enthousiaste, ervaren en betrokken medewerkers
 • Het toepassen van je kennis in praktijk
 • Werken in teamverband
 • Ontwikkelen tot een professional

 

Onze voorwaarden:

Voor ons is stage lopen of een onderzoek doen meer dan alleen de opdracht uitvoeren. Bij ons gaat het om kennisdeling en uitwisseling tussen de studenten en onze medewerkers. Uitwisseling van culturen, samenwerken en het vergroten van het netwerk. Daarom:

 • Zijn studenten onderdeel van een team en zijn aanwezig op de werkplek
 • Werkt de student die op kantoor zit minimaal vier dagen (dinsdag t/m vrijdag) per week van 08.00 tot 13.00 uur.
 • Loopt de student minimaal een week mee bij het programma waarvoor zij de opdracht gaat uitvoeren.
 • Houden studenten een logboek bij met hun activiteiten en gerealiseerde uren.
 • Maken studenten een plan van aanpak met de te halen doelen, de activiteiten en de planning van hun opdracht.