Producten

Projectmanagement

Saga Interproject helpt organisaties bij het uitvoeren van hun projecten. Wij helpen bij het opstellen van het projectplan, de bijbehorende planning, de kostenraming en de voorbereiding van de subsidieaanvraag. In opdracht kunnen wij ook het projectmanagement doen. Wij schakelen waar nodig belangrijke samenwerkingspartners in bij de positionering van het project. Nadat de opdrachtgever het plan van aanpak heeft goedgekeurd starten wij met de uitvoering van het project met als uiteindelijke doel; het behalen van de beoogde resultaten. Gedurende de projectfasen wordt het resultaat ingebed in de lokale structuren ten behoeve van de duurzaamheid en continuïteit.

 

Monitoring

Met een monitoring-contract verzorgt Saga Interproject uw toezicht op de voortgang van reeds bestaande en nieuw op te zetten projecten. Hiermee nemen wij u uw zorgen uit handen. Periodiek wordt u op de hoogte gehouden van uw projecten in Suriname. Wij werken nauw samen met uw Surinaamse samenwerkingspartner en bieden ondersteuning bij de realisatie van de projectdoelstellingen. Binnen het monitoring-contract wordt projectadvies, ondersteuning, coaching en projectevaluatie geboden. De opdrachtgever prioriteert zelf de onderdelen en resultaten.

 

Marktverkenning

Saga Interproject verzorgt marktverkenningen voor instellingen die samenwerkingsprojecten willen in Suriname op het gebied van Zorg, Welzijn, Onderwijs en Jeugdzorg. Hierbij brengen wij het netwerk in kaart en doen wij een verkenning naar de behoeften en bereidwilligheid van mogelijke samenwerkingspartners. Verder schetsen wij op basis van "good and bad practice“ de randvoorwaarden voor mogelijke samenwerking. Ook worden voorstellen gedaan hoe het toekomstig project te organiseren, financieel te controleren en te verankeren in de bestaande structuren.

 

Coaching

Saga Interproject biedt (beeld)coaching aan in het aansturen van processen en personen. Wij leggen de nadruk op het vergroten van de zelfsturende vermogens zodat de gecoachte zelfstandig functioneert. In de coachingsgesprekken wordt gewerkt met actuele werkproblemen. De mogelijkheden en kwaliteiten van mensen worden herkend en omgezet in persoonlijke groei.