Saga

 

 

In de Afrikaanse Cultuur is een Saga, iemand die in staat is zijn of haar kennis en kunde te gebruiken ten behoeve van een ander. In alle reinheid van ziel en geest.

 

 

 

Stichting Saga Interproject is een resultaatgerichte non-profit organisatie. Het heeft drie bestuursleden en is gevestigd in Suriname. Wij ontwikkelen programma’s en voeren ook projecten in eigen beheer uit op het gebied van Zorg, Welzijn, Onderwijs en Jeugdzorg. Wij stimuleren en ondersteunen met name Nederlandse opdrachtgevers en Surinaamse organisaties in het gezamenlijk ontwikkelen van projecten in Suriname. Met onze zusterorganisatie Saga Interproject Nederland (2009) hebben wij een band waarin wij kennis en kunde delen door training en uitwisseling.

 

Onze missie

Wij ontwikkelen en voeren projecten en programma’s uit, waarbinnen de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen wordt gestimuleerd. Dit leidt tot het vergroten van de mogelijkheden van mensen. Dit draagt bij aan een betere samenleving, waarin mensen bewustere keuzes maken.

 

Onze visie

Iedereen die deelneemt aan een programma of project van Saga is zodanig gestimuleerd in zijn persoonlijke ontwikkeling dat hij door het maken van bewuste keuzes krachtig in het leven staat en zijn eigen geluk creëert.

 

Medewerkers

Saga Interproject heeft geen personeel in dienst. Zo behoudt de stichting haar flexibiliteit en worden de overheadkosten zo laag mogelijk gehouden. Saga heeft 32 uitgeleende krachten en een vast team van 12 vrijwilligers, 4 freelancers en 5 consultants.

 

Exploitatie

De opzet van onze projecten en programma’s zijn duurzaam en kunnen zich na een startsubsidie zelf verder ontwikkelen. De exploitatie van de Prey Skoro’s wordt gefinancierd door de samenwerking van verschillende partners en de ouderbijdrage. De eigen bijdrage die Saga Interproject levert aan de totstandkoming van projecten komt uit de inzet van mankracht.

 

Onze kernwaarden verantwoordelijkheid, verbinding, duurzaamheid en resultaatgerichtheid  vind je terug in al onze activiteiten.