Werken met anderstaligen

Suriname is een land met verschillende culturen en talen. Doordat het zo’n multicultureel land is, valt de Nederlandse (school)taal vaak op de tweede plaats. Kinderen hebben daardoor onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en de leerkracht heeft ook moeite met het toepassen van het curriculum. Doordat ouders vaak laag zijn opgeleid hebben ze onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en daarom is het niet verstandig dat zij hun kind Nederlands leren. Het gevolg hiervan is dat kinderen alleen Nederlands via de leerkracht leren. Vaak zijn leerkrachten teleurgesteld over de Nederlandse taalbeheersing van de leerlingen. Er wordt een zware druk gelegd op het leerproces door het ontbreken van de juiste vaardigheden bij de leerlingen.

 

Wat doet Werken met anderstaligen?

Dit programma dat Saga Interproject ontwikkeld heeft met haar partners Stichting Onderwijs der EBGS, Stichting Okanisie Pikien en ABC Onderwijsadviseurs in Amsterdam heeft tot doel om de kansen voor anderstalige leerlingen in het onderwijs te vergroten. De leerlingen worden gestimuleerd in hun Nederlandse taalontwikkeling. Dit wordt behaald door het vergroten van de pedagogisch-didactische vaardigheden van leerkrachten op het gebied van taalstimulering. Daarnaast worden ouders betrokken bij het creëren van een uitnodigende taalrijke omgeving. Van de niet-Nederlands sprekende ouder wordt gevraagd zoveel mogelijk in de moedertaal te communiceren met hun kind.

 

Door het programma worden leerkrachten d.m.v. beeldcoaching begeleidt hoe zij de Nederlandse taalontwikkeling kunnen stimuleren bij jonge anderstalige kinderen met het behoud van de moedertaal. De leerkracht wordt gecoacht om aan haar lesdoel een taaldoel toe te voegen en zo bewust de taal te stimuleren. Belangrijk is dat zij de kinderen de ruimte geeft om zelf te praten en de transitie doet tussen de talen. Zij zet hiervoor actief een leerkrachtvaardigheid in zodat zij sneller haar lesdoel bereikt. Door de gemaakte filmbeelden krijgt de leerkracht een goed beeld wat zij heeft ingezet om haar doelen te bereiken of wat zij anders moet doen.

 

Resultaten:

  • 12 opgeleide taalcoaches en 5 taaltrainers
  • Het programma wordt toegepast op 12 basisscholen in verschillende districten: Paramaribo (4x), Wanica (1x) ,Para (1x), Saramacca (1x), Marowijne (2x) en Brokopondo (3x)
  • De leerkrachten van 13 Prey Skoro’s zijn getraind en werken met het programma.
  • 86 leerkrachten zijn getraind in het toepassen van het programma.
  • Elk van de 65 deelnemende klassen had minimaal 2 participerende ouders.
  • Saga Interproject doet het beheer en de verdere ontwikkeling van het programma.