Zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar moeten naar school. Een kind moet in de toekomst deel uit maken van de maatschappij. In Suriname heeft 93% van de bevolking basisonderwijs gevolgd, slechts 60% van de scholieren maakt de basisschool af. Hiervan doorlopen 27% jongens en 37% meisjes de basisschool zonder te blijven zitten. In het Binnenland is het probleem nog groter. Bij leerlingen leidt dit vaak tot demotivatie, verzuim en uitval uit het onderwijssysteem. In samenwerking met Leerplicht Amsterdam, Saga Interproject Nederland, Stichting Onderwijs der EBGS en RKBO heeft Saga Interproject in de periode 2011 tot 2012 een project opgezet om te komen tot een programma trajectbegeleiding verzuim en zorgcoördinatie op 28 scholen van RKBO en EBGS. Saga Interproject Suriname heeft samen met EBGS dit programma uitgebouwd tot een volwaardig zorgprogramma voor het GLO en VOJ.

 

Wat doet Zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg?

MLZ is een zorgprogramma dat zich richt op kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar die door specifieke onderwijsbehoeften, verzuim en sociaal-emotionele problemen dreigen uit te vallen uit het onderwijs, waardoor hun schoolcarrière in gevaar komt. Het doel van dit programma is het terugdringen van het leerlingenverzuim en de uitval uit het onderwijs door een preventieve aanpak. De analyse van het zorgprogramma gebeurt op: instellingsniveau, GLO- en VOJ niveau, clusterniveau, schoolniveau, leerjaar en in relatie tot eerdere resultaten. Hierdoor worden gegevens gegenereerd voor het ontwikkelen van beleid.

 

Door het programma wordt een zorgteam op school opgezet, dat met een vaste regelmaat de zorgkinderen bespreekt en begeleidt. De Medewerker Leerlingenzorg registreert en analyseert het verzuim en doet de trajectbegeleiding. Tweemaal per jaar wordt de zorgmeting gedaan die vertaald wordt in een plan van aanpak voor de coaching van de leerkrachten. De Medewerker Leerlingenzorg doet onderzoek en maakt handelingsplannen voor een gerichte aanpak van de zorgproblematiek bij de leerlingen.

 

Resultaten:

  • Het programma wordt op 60 GLO & VOJ scholen van RKBO en EBGS toegepast.
  • Een ontwikkelde Basistraining MLZ, training werken zorgsignalen en train-de-trainer.
  • De scholen beschikken over een Medewerker Leerlingenzorg (MLZ’er) en een zorgteam dat werkt met het door Saga Interproject ontwikkelde licht ambulant aanbod.
  • Voor de registratie is een digitaal verzuimprogramma ontwikkeld en een handboek “Ondersteunende interventies in de klas” dat ondersteuning biedt bij het herkennen en handelen bij zorgsignalen.
  • Op de 35 EBGS scholen is reeds een verzuimdaling (t.o.v. de nulmeting 2011) gerealiseerd van 45%.
  • Saga Interproject doet het beheer en de verdere ontwikkeling van het MLZ Zorgprogramma.