Basic Learning4kids

Van oudsher wordt in Suriname klassikaal les gegeven, hierdoor richt de leerkracht zich op de gemiddelde leerling.  In de jonge leeftijd is de groei in ontwikkeling juist zo verschillend, dat een ontwikkeling gerichte aanpak veel beter past. Ook de onderwijssituatie is door de veelheid aan talen en culturen, maar ook door de gebrekkige ontsluiting van het Surinaams achterland zo verschillend. Deze verscheidenheid vraagt om een gedifferentieerde aanpak en dat begint al bij de leerkracht in de klas. Door uit te gaan van drie niveaus in de klas zorgt Basic Learning4kids dat het onderwijsaanbod beter aansluit bij alle leerlingen.

 

Wat doet Basic Learning4kids?

Basic Learning4kids is een Surinaams ontwikkelingsgericht voorschoolprogramma van Saga Interproject. Dit programma biedt methodische stimulering van verschillende ontwikkelingsgebieden aan. Het doel is om spelenderwijs de leermogelijkheden van het kind te vergroten. Een positief effect op de schoolloopbaan van het kind is het gevolg.

 

Basic Learning4kids kan modulair ingezet worden op kinderdagverblijven, peuterscholen, crèches, voorscholen en scholen. De opbouw van de modules passen wij aan indien de context  waarin het wordt uitgevoerd hier om vraagt. Zo zetten wij bijvoorbeeld in gebieden waar Nederlands niet de voertaal is, de tweetalige variant in. Dit programma betrekt kinderen in het maken van eigen keuzes en geeft ze verantwoordelijkheid. In diezelfde lijn betrekken wij  ouders en leerkrachten om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de kinderen.

 

Basic Learning4kids is een integraal ontwikkelingsgericht programma dat kinderen 5 dagen per week stimuleert in verschillende ontwikkelingsgebieden. De leerinhoud is uitgewerkt in leerlijnen en wordt thematisch aangeboden in een actieve, uitnodigende leeromgeving. Er wordt gewerkt op basis van ervaringsleren, een kindvolgsysteem en een individueel extra stimuleringsprogramma. Basic Learning4kids heeft een ouderparticipatieprogramma dat geïntegreerd is in het curriculum. Het programma bestaat uit: Ouderbijeenkomsten, opvoedthema’s, oudergesprekken, huisbezoeken, ouder-kind activiteiten, ouder-ondersteuningsgroep en ouders draaien ook mee op de groep.

 

Prey Skoro werkt met Basic Learning4kids. Saga Interproject stelt Basic Learning4kids en de opgebouwde kennis van Prey Skoro beschikbaar voor organisaties bij het opzetten van hun eigen voorscholen.

 

Resultaten:

  • Een kwalitatief sterk programma dat zich kan meten met internationale standaarden. Voldoet voor 81% aan de gestelde normen.
  • Een in Suriname ontwikkeld programma dat ook tweetalig ingezet kan worden en zich richt op het werken met anderstaligen.
  • 13 Prey Skoro locaties die werken met Basic Learning4kids
  • 100% van de ouders nemen deel aan het ouderparticipatie programma
  • Jaarlijkse externe onderzoeken naar de kwaliteit van het programma
  • Saga Interproject is eigenaar van Basic Learning4kids