Leerkrachten getraind in het geven van speciaal onderwijs

DWT 09 Jul, 14:44

Leerkrachten van het speciaal- en regulier basisonderwijs met hun certificaat. Zij hebben een training van acht maanden gevolgd.

 

Leerkrachten van het speciaal- en regulier basisonderwijs zijn klaargestoomd om hun kwaliteit van lesgeven te verbeteren. Het traject heeft acht maanden geduurd. Het lesgeven is beter afgestemd op de speciale kinderen in hun klas. Binnen het trainingstraject was er aandacht voor de leerkracht, de competenties, de instructie, inzet van de activerende didactiek, het werken in niveaugroepen, de leeromgeving en het betrekken van de ouders.

Aan de hand van een portfolio werkten de deelnemers aan hun opdrachten en het toepassen van de nieuwe kennis, zegt Yvonne Karels-Helslijnen van het Saga Interproject. Een goed beoordeelde portfolio is beloond met een certificaat. Vrijdag konden zestien van de 20 leerkrachten hun certificaat in ontvangst nemen. De wijze waarop de lesvoorbereiding en de programmering wordt gemaakt, is vernieuwd, waarbij er met niveaugroepen wordt gewerkt.

Het Speciaal Basisonderwijs beschikt niet over een curriculum dat afgestemd is op deze leerlingen. Ook is er geen specifieke opleiding voor deze leerkrachten. Er zijn onvoldoende geschikte les- en leermaterialen specifiek voor deze groep leerlingen. Niet alleen binnen het Speciaal Basisonderwijs, maar ook binnen het regulier onderwijs zitten leerlingen met specifieke hulpvragen. Vandaar dat binnen dit project gekozen is voor een gezamenlijke aanpak. De leerkrachten van beide schooltypes gaan samenwerken en elkaar ondersteunen.

Dit project is gerealiseerd met twinningsmiddelen van UTSN. Het doel is om het onderwijs aan leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs kwalitatief te verbeteren.
Het pilotproject is bijna ten einde. Het startte op 1 september 2015 en loopt tot 1 september 2016. Bij dit project waren betrokken:
1. Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS)
2. Hogeschool Windesheim Zwolle
3. Stichting Saga Interproject Suriname
4. UTSN, Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname en Nederland