No mek dreigi tron wan soro

Suriname staat op plaats vier als het gaat om pesten onder adolescenten (Unicef 10-18 jaar) in de Cariben. Dit wijst een studie uit 2014 van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank uit. In de gesprekken die gevoerd zijn met leerkrachten en leerlingen op verschillende Surinaamse scholen is opgevallen dat het verschil tussen plagen en pesten niet duidelijk is. Het gevolg is dat bijna alles als plagen wordt gezien en er geen goed beeld is van pesten op scholen. Tijdens de focusgesprekken is door de openhartige uitwisselingen van persoonlijke pestervaringen gemerkt dat het pesten aanwezig is, maar niet manifest. De leerkrachten ontbreekt het aan informatie hoe zij het pesten kunnen herkennen en welke stappen zij concreet moeten nemen om het pesten te stoppen. Er is duidelijk een handelingsverlegenheid bij leerkrachten als het gaat om de aanpak van pesten.

 

Wat doet No mek dreigi tron wan soro?

Dit programma is in opdracht van de Stichting Onderwijs der EBGS door Saga Interproject ontwikkeld. Het is tot stand gekomen dankzij financiering van Unicef met ondersteuning van MINOWC. No mek dreigi tron wan soro (laat plagen geen pesten worden) is een lesprogramma om het pesten op scholen bespreekbaar te maken. Het doel is om ouders, verzorgers en leerkrachten in het algemeen en adolescenten in het bijzonder bewust te maken van de gevolgen van pesten en zodoende pesten tegen te gaan. De doelgroep bestaat uit scholieren in leerjaar 6 t/m 8 van de basisschool, de leerkrachten en hun ouders. Verder de overige leerlingen en leerkrachten binnen de school. Het lesprogramma bestaat uit lesbrieven, een kwartetspel, een checklist pesten voor leerkrachten en een opvoedthema voor ouders.

 

Door het programma gaan leerlingen, leerkrachten en ouders aan de hand van concrete activiteiten met elkaar aan de slag rond het thema pesten. Spelenderwijs komen zij in gesprek met kinderen over pesten en creëren meer bewustzijn over de gevolgen en hoe pesten te stoppen. Leerkrachten en ouders krijgen meer handvatten hoe zij het probleem aan kunnen pakken.

 

Resultaten:

  • Een lesprogramma met 12 lesbrieven: 2 lesbrieven ter voorkoming van pesten, 8 lesbrieven voor als er sprake is van pesten, een lesbrief voor de ouderparticipatie en een lesbrief voor creatieve presentatie van leerlingen over pesten.
  • Een kwartetspel van 32 kaarten en een checklist pesten voor het vergroten van de pedagogische vaardigheden van leerkrachten bij de aanpak van pesten.
  • Een opvoedthema dat de kennis en bewustwording over pesten bij ouders bevordert en handvatten geeft hoe om te gaan met deze problematiek.
  • Een instructiebijeenkomst voor het informeren van leerkrachten en coaches hoe zij de lesbrieven en het kwartetspel kunnen inzetten.