Prey Skoro positief geëvalueerd

door Filia Enser 

19/02/2010 De Ware Tijd

 

Paramaribo-Prey Skoro heeft positieve invloed op kinderen en ouders. Er wordt gewerkt aan de ontwikkelingsgebieden van kinderen (twee- en vierjarigen), de betrokkenheid van ouders bij ouderochtenden is goed. Tot deze conclusie komt Charlyn Weibolt. Zij is vierdejaars student van de Hogeschool van Amsterdam die voor haar afstudeervoordracht onderzoek heeft gedaan onder 18 ouders van de Prey Skoro OS II Geyersvlijt.

De peuters worden spelenderwijs voorbereid op het kleuteronderwijs. Weibolt onderzocht hoe ouders effectiever kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en participatie binnen de school. Natasja en Nikita (moeders) hebben gemerkt dat sinds hun kinderen de Prey Skoro bezoeken, zij niet alleen een grotere woordenschat hebben, maar ook duidelijke zinnen spreken en vlot liedjes zingen. 

DWTarchief

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Prey Skoro goed is voor de ontwikkeling van jonge kinderen.
 Natasja over haar zoon: “Hij kent zelf het tweede couplet van het volkslied en telt van één tot tien. De meeste kinderen zeggen “is niet ik”, maar de mijne zegt netjes ‘ik ben het niet, mama”. Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de ouders openstaat voor huisbezoeken van leidsters, 95 procent  opvoedthema’s wil bijwonen, terwijl 15 procent behoefte heeft aan opvoedingsondersteuning. Alle ouders willen meer participeren binnen de school door het vormen van een onderraad.

 

Bewezen methode
De ervaring leert dat veel kinderen niet rijp zijn voor de kleuterschool, omdat zij de voorschoolse begeleiding missen. Ongeveer 30 procent van het totaal aantal leerlingen blijft zitten in de eerste klas van de basisschool, omdat de voorbereiding te kort is. In de kleuterklas blijven kinderen niet zitten.
 
Voorscholen is een bewezen methode, waardoor het leertraject van leerlingen op school beter verloopt. Op de Prey Skoro wordt bijna niets uit het speelwerkplan van de kleuterschool gebruikt. Wel de manier waarop versjes worden aangeleerd. “Als wij willen dat het aantal zittenblijvers in de eerste klas verminderd, dan moet meer energie gestopt worden in het voortraject”, weet Prey Skoro - projectleider Yvonne Karels-Helslijnen. Alle kinderen verdienen gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

Groepsleidster Samantha Waterman is tevreden over haar pupillen. Onlangs was zij voor drie weken training naar Nederland. Op de Prey Skoro worden kinderen geobserveerd en waar het niet goed gaat gestimuleerd om die verandering te brengen. “Kinderen zijn soms passief, maar je moet ze prikkelen om betere prestaties te leveren”, zegt Waterman. Volgende week woensdag wordt een Prey Skoro geopend op Kasabaolo en een week later te Jarikaba. De Prey Skoro programma is ontwikkeld door Saga Interproject