Onderzoeksresultaat 22 scholen ‘Kleuters vaker thuis’

13/10/2012 - Filia Enser

Paramaribo - Leerlingen blijven massaal thuis als het einde van het schooljaar in zicht is. Uit het onderzoek ‘Alle kinderen naar school’ is gebleken dat vooral in de laatste drie weken de afwezigheid enorm toeneemt.

Het onderzoek heeft tachtig schooldagen geduurd en vond plaats op 22 RK- en EBG-scholen. Op deze bijzondere basis- en VOJ-instellingen zitten 8.111 leerlingen.

 

Het totaal verzuim over deze periode bedroeg 21.349, waarvan 3.511 ongeoorloofd, terwijl 17.838 toegestaan was. Vooral in de kleuterklassen is afwezigheid groot ten opzichte van hogere leerjaren. Zeker 50 procent van het aantal afwezigen zat in de kleuterklas. "Geen motivatie", "nalatigheid ouders" en "kind ziek" zijn de meest voorkomende redenen, concludeert Yvonne Karels-Helslijnen.

 

De projectleider is van Saga Interproject en heeft in opdracht van de bijzondere diensten onderzocht wat er gaande is. "Er zijn gerichte acties nodig om ouders het belang van kleuteronderwijs en vroege stimulatie van kinderen duidelijk te maken.

De kleuterklas zal een aantrekkelijke omgeving moeten worden die uitnodigt tot leren", benadrukt Karels-Helslijnen. Onderzoek en aanpak van verzuim in kleuterklassen en beter zicht krijgen op ziekmeldingen van kinderen zijn enkele aanbevelingen van de projectleider.

 

Positief

Om het verzuim te registreren zijn dertig Medewerkers Leerlingenzorg (MLZ-ers) opgeleid. Het zijn leerkrachten die zijn vrijgemaakt om afwezigheid te registreren.

Lilian Marcet is projectleider op dertien instellingen. Hoewel schoolleiders in eerste instantie sceptisch stonden tegenover dit project zijn ze blij dat MLZ-ers hen werk uit handen hebben genomen.

 

Claire Creton (Dothschool) en Sharita Gunputsing (Richenel Slooteschool) zijn beide positief over hun werkzaamheden als zorgverleners. De nadruk werd gelegd op verzuim en laatkomen. Gunputsing merkt op dat er altijd zorgpunten zijn, maar liefde, tact en overtuigingskracht zijn nodig in dit werk. Creton legt uit dat zeven maanden terug het veel moeite heeft gekost om leerkrachten te motiveren om te blijven doorvragen waarom leerlingen afwezig waren.

 

De directeuren van de EBG en RK willen continuïteit van dit project. "We zijn gestart, maar het einddoel is leerlingenzorg op alle scholen", stelt EBG-directeur Mildred Demon. Dit streven zal niet ineens worden gerealiseerd, maar met ondersteuning van de dertig gecertificeerden moet het wel lukken om binnen drie jaar op alle 69 EBG- en 75 RK-scholen zorgverleners te plaatsen. Naast het werkveld en Saga Interproject waren Bureau Leerplicht Amsterdam en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam betrokken bij dit onderzoek.