Bijzondere scholen willen verzuim minimaliseren

door Filia Enser

27/02/2012 DWT online

Paramaribo - Veel huishoudelijke klusjes moeten doen en het missen van ouderlijke aandacht zijn slechts twee oorzaken van leerlingenverzuim. Het terugdringen hiervan en de uitval in het onderwijs vereist een preventieve aanpak. Daarom is een goede registratie, analyse en goed toezicht van het verzuim nodig en worden Medewerkers Leerlingenzorg (MLZ) aangesteld op 26 scholen van het RKBO en de EBG. Vorig jaar begon daarom het proefproject ‘Alle kinderen naar school’.

Deze pilot is gestart na een bijeenkomst met belanghebbenden van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu, Onderwijs en Volksontwikkeling en de directeuren van het RKBO en de EBGS in februari 2010. Op die conferentie werd duidelijk aangegeven dat het schoolverzuim geminimaliseerd moet worden. Het Bureau Leerplicht Amsterdam en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) leveren volgens Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interproject ook een bijdrage hieraan.

 

DWT foto/Stefano Tull


Schoolkinderen vrijdagmiddag op weg naar huis. Het bezoeken van de school is in elk geval voor jongeren een plicht, die ouders meer moeten gaan inzien. Bijzondere scholen gaan nu acties ondernemen om het leerlingenverzuim te minimaliseren.-.


“Verzuim geeft signalen dat er thuis of met de gezondheid van een kind iets mis is”, zegt Urmie Perry, schoolleider van de Ritfeldschool. Dat sommige scholen een hoger percentage verzuim hebben kan soms ook buurtgebonden zijn of komen door te weinig contact met ouders. Ondanks dat contact soms moeilijk gaat, is het belangrijk dat de leerkracht zelf ontdekt waarom een leerling verzuimt. “Bij ons wordt op de tweede dag contact gemaakt met de ouders”, zegt Perry.

Ook de Prey Skoro’s hebben deelgenomen aan de bijeenkomst. Kimberley Mahadewsing zegt dat bij afwezigheid vóór de kringgesprekken ouders al worden gebeld. “We laten geen dag voorbij gaan.” Zij is blij met de training en geeft mee dat de benadering van ouders belangrijk is. Viresh Changoer, schoolhoofd van de Herman Jozefschool, merkt op dat er ook sociale gevallen zijn waarbij ouders hun kinderen thuishouden om op broertjes of zusjes te letten of kinderen meenemen naar bijvoorbeeld de Franse kant zonder bericht. Ouders wordt voorgehouden dit niet te doen, omdat de leerling slachtoffer hiervan wordt.

 

Een briefje of bericht is verplicht bij verzuim. Gebeurt dat niet dan maakt de school volgens Perry contact met de ouders. Gaat het om leerlingen die ook slecht presteren dan volgt een gesprek. Ouders moeten zich volgens Karels wel bewust zijn van hun opvoedende taak. “Kinderen wordt onderwijs onthouden als zij thuis blijven.” Ze is blij met de instelling van oudercommissies, omdat wanneer je ouders als partners hebt, er weinig mis kan gaan. Michael Etel van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam (DMO) zegt dat leerkrachten en schoolleiders handvaten aangereikt krijgen om schoolverzuim beter aan te pakken. Hij adviseert: “Wees nieuwsgierig en vraag waarom een kind niet op school is. Confronteer ouders zonder verwijten met de consequenties van thuisblijven.” Wat op de training is geleerd, moeten de trainees in praktijk omzetten. “Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om één leerkracht te belasten met het bijhouden van schoolverzuim”, zegt Mildred Demon, directeur Stichting Onderwijs der EBG. Dit gaat echter niet direct lukken omdat er nog geen vervangers zijn gevonden voor deze onderwijsgevenden.-.