UTSN-project ‘Werken met anderstaligen

6 mei 2016 | 7 reacties | Foto | Nieuws uit Suriname | Onderwijs

 

PARAMARIBO, 6 mei – Veel kinderen in Suriname hebben bij de instroom in de kleuterklas onvoldoende beheersing van het Nederlands. Hierdoor kunnen kinderen moeilijk volgen en zijn ze te weinig actief betrokken. De leerkracht heeft daardoor moeite met de toepassing van het curriculum. Ouders zijn vaak laag opgeleid en hebben onvoldoende beheersing van het Nederlands. Het is dus niet verstandig dat zij hun kind het Nederlands aanleren. Het gevolg is dat alleen via de leerkracht het Nederlands wordt aangeleerd.
š
Een aantal Surinaamse onderwijsinstellingen heeft zich gebogen over de genoemde probleemstelling en een oplossingsrichting gevonden. Met het UTSN project ‘Werken met anderstaligen’ willen de betrokken organisaties de kansen van anderstalige leerlingen in het onderwijs vergroten. Binnen het project zijn 54 leerkrachten van de eerste drie leerjaren van het Basisonderwijs der EBGS en leerkrachten Prey Skoro (voorscholen) gecoacht. Er zijn 12 taalcoaches en 4taaltrainers opgeleid om te zorgen voor continuïteit van het programma. Het project is uitgevoerd op 12 EBGS scholen in (Paramaribo, Wanica, Saramacca, Para, Marowijne en Brokopondo) en 3 Prey Skoro’s (voorscholen in Para, Paramaribo en Wanica).

 

Tijdens de projectduur van 16 maanden zijn bijna 1100 kinderen en ook hun ouders bereikt met de activiteiten van het project. De betrokken organisaties zijn ook zeer verheugd dat door de toekomstige, duurzame samenwerking van taaltrainers, taalcoaches, leerkrachten en ouders steeds meer nieuwe kleuters de Nederlandse taal leren en dat hun onderwijskansen hiermee blijvend vergroot worden.