Leerkrachten leren werken met anderstalige kinderen

Starnieuws 14 Mar, 14:35

 

Leerkrachten tijdens het proefproject op de Fred Murrayschool in Moengo.

 

‘Wat doe je als leerkracht wanneer je wordt geconfronteerd met anderstaligen in de klas?’ Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door trainingen in het werken met deze groep. De primaire doelgroep van de Twinningfaciliteit tussen Suriname en Nederland zijn 53 leerkrachten van de EBGS basisscholen en 6 van Prey Skoro, zegt Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interproject.

De leerkrachten worden begeleid door de 16 taalcoaches die binnen dit project worden opgeleid. Voor de verduurzaming is er een train-de-trainer voor 5 taaltrainers. Beide opleidingstrajecten duren een jaar.

Onderwijsgevenden zijn vaak teleurgesteld over de Nederlandse taalbeheersing van hun leerlingen. Door het ontbreken van de juiste vaardigheden bij de leerkracht, wordt een zware druk gelegd op het leerproces. Komt nog bij kijken dat ouders vaak een lage opleiding hebben, waardoor zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Het is dan onverstandig dat zij hun kind het Nederlands aanleren. Het gevolg is alleen Nederlands via de leerkracht.

Aanpak
In het voortraject hebben de Surinaamse partners een proefproject gedraaid op de Fred Murrayschool in Moengo en de ervaringen zijn meegenomen in het huidige project. Mildred Demon, directeur van de stichting onderwijs der EBGS, is blij met de professionalisering in het onderwijsgebeuren. Er zijn manco’s bij taal en rekenen. Het is daarom niet verwonderlijk dat kinderen die problemen hebben met de taal ook minder goed presteren bij rekenen. “Niet omdat ze dom zijn, maar ze begrijpen niet wat wordt uitgelegd”, stelt Demon. Het gaat veelal om leerlingen met een andere thuistaal. Met de juiste systematiek en methodiek kunnen anderstaligen de Nederlandse taal sneller machtig worden. En omdat ouders vaak de taal niet zo goed beheersen is het belangrijk dat de school dit aanpakt.

Eerder deze week is een presentatie gehouden voor de cursisten en hun schoolleiders. Glenn Lugard, schoolleider van de EBG-school in Baling Soela, is blij dat er naast rekenspecialisten ook taalspecialisten bij komen. Als rekenspecialist biedt Lugard samen met nog 20 andere collega’s van de EBGS andere scholen hulp met het vak. Dit UTSN-project ‘Werken met anderstaligen’ wordt uitgevoerd in Paramaribo, Wanica, Brokopondo, Para en Marowijne.

Demon verwacht dat er over 1,5 jaar voldoende specialisten zijn om het taalprobleem aan te pakken. De bedoeling is dat deze deskundigen ook de andere denominaties zullen bedienen.

Het ABC onderwijsadvies Amsterdam, stichting onderwijs der EBGS, Stichting Saga Interproject Suriname en stichting Okanisie Pikien Marowijne werken samen om dit project tot een goed eind te brengen.